• Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Technorati

วิดีโอเกี่ยวกับระบบอากาศ และมลพิษ

รวมวิดีโอเกี่ยวกับระบบอากาศ โรคภัยที่อาจเกิดจากระบบอากาศ ปัญหาสุขภาพ แนะนำเครื่องฟอกอากาศ หลักการทำงานของระบบอากาศ มลพิษทางอากาศ เป็นต้น

 

ไรฝุ่น

 Must-Mites

ไรฝุ่นเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง มีขนาดเล็กมากประมาณ 300 ไมครอน หายใจทางผิวหนัง อาศัยเศษขี้ไคล ขี้รังแค ที่ร่วงหล่นจากตัวเราไปเป็นอาหาร ปกติชั่วชีวิตของคน เศษ ขี้ไคล ขี้รังแคพวกนี้จะมีการร่วงหล่นประมาณ 3-4 กิโลกรัม ถือเป็นปริมาณที่เยอะมาก ที่หลักๆที่สามารถพบได้มากที่สุดคือ ที่นอน พรม โซฟา หรือตุ๊กตา ที่ใช้กอด

ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=XWBXfXWfAuA


 

โรคไข้หวัดใหญ่

influenza

 

รายการสุขภาพแพทย์จากโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ตให้ความรู้และวิธีการรักษาเกี่ย­วกับโรคไข้หวัดใหญ่

ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=Xi-Dsza79eA